Na czym polega pomoc adwokata?

Pomoc adwokata w sprawie korupcyjnej jest wskazana w zasadzie we wszystkich rodzajach spraw korupcyjnych i to na każdym etapie postępowania. Wręczenie łapówki powoduje odpowiedzialność karną. 

Kontakt z adwokatem jest zasadny zarówno w sytuacjach potencjalnego zagrożenia korupcyjnego, czyli przed wręczeniem lub uzyskaniem łapówki, jak również po wręczeniu lub otrzymaniu łapówki. W szczególności, o właściwą opiekę prawną powinieneś zadbać na każdym etapie postępowania karnego prowadzonego przez prokuratora lub odpowiednie służby.

Pomoc adwokata przed łapówką

Jeżeli zachowanie innej osoby jest niejednoznaczne i trudno o jego jednoznaczny osąd pod kątem próby korupcyjnej, udaj się do adwokata w celu uzyskania stosownej porady w tym zakresie. Wyspecjalizowany w sprawach karnych adwokat jest w stanie ocenić potencjalne ryzyka związane z zaistniałą sytuacją oraz wskazać dalsze kroki postępowania w konkretnej sprawie. W szczególności pomoc prawna przyda się w przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub zeznań w sprawie w charakterze świadka.

Przyjąłem łapówkę — co robić?

Po zaistnieniu zdarzenia korupcyjnego pomoc adwokata jest szczególnie istotna. Może mieć ona różny zakres i dotyczyć zapewnienia ochrony zarówno w przypadku podjęcia współpracy z organami ścigania, jak również w przypadku podjęcia konfrontacyjnej obrony w postępowaniu karnym wszczętym przez prokuratora.

Po popełnieniu przestępstwa korupcyjnego, w niektórych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z tak zwanej klauzuli bezkarności. Oznacza to, że nawet gdy popełniłeś przestępstwo, możesz nie zostać za nie ukarany. Skorzystanie z klauzuli bezkarności nie zawsze jednak jest możliwe, a poza tym wymaga wiedzy i wyczucia, dlatego warto w tym zakresie zasięgnąć pomocy specjalisty.

Pomoc adwokata jest niezbędna w przypadku, gdy zatrzymano Cię jako osobę podejrzewaną o popełnienie przestępstwa przez organy ścigania, i to nieważne czy złapano Cię na gorącym uczynku, czy też nie. Zawsze, gdy dochodzi do zatrzymania, skontaktuj się z adwokatem. Pamiętaj, że w każdej sprawie najbardziej kluczowa jest pierwsza faza postępowania, kontakt z adwokatem powinien więc nastąpić jeszcze przed postawieniem Ci zarzutów i przesłuchaniem. Szczególnie niebezpieczne jest składanie wyjaśnień bez obecności prawnika i wcześniejszej z nim konsultacji.

Kontakt z adwokatem zalecamy również w przypadku, gdy otrzymasz wezwanie do stawienia się w charakterze podejrzanego lub świadka, w związku z zaistniałym czynem korupcyjnym. Zwłaszcza w tym pierwszym przypadku skorzystaj z pomocy prawnej. Wcześniejsza porada lub pomoc adwokata podczas czynności pozwoli na zapewnienie Ci bezpieczeństwa.

W każdym przypadku, gdy prowadzone jest przeciwko Tobie postępowanie karne w sprawie korupcyjnej, skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej w celu ochrony swoich praw.

 

Kto jest narażony?

Funkcjonariusze publiczni

Mogą to być np. Prezydent RP, poseł, sędzia czy szeroko rozumiani urzędnicy

Osoby pełniące funkcję publiczną

Są to m.in. funkcjonariusze publiczni, członkowie organów samorządowych czy osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych

Menedżerowie

osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie

Grupy szczególne

osoby pracujące w dziedzinach takich jak farmacja, handel produktami refundowanymi czy sport zawodowy

ROBERT GNIEZDZIA / Radca Prawny | Partner

ROBERT GNIEZDZIA
/ Radca Prawny | Partner

rgniezdzia@chmielniak.com.pl | +48 600 850 600 | chmielniak.com.pl

Kontakt alarmowy*:
+48 600 850 600

*dostępny 24 godziny na dobę