Wytyczne CBA w zakresie programów compliance

Opublikowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod koniec września dokument powstał w związku z realizacja działania 4.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. Dokument przedstawia ogólne ramy, które organizacje mogą wykorzystać do przygotowania i wdrożenia programów compliance w sektorze publicznym. Jak czytamy w tym ledwo jedynastostronicowym dokumencie zastosowanie wytycznych umożliwi osiągnięcie takich celów jak: minimalizowanie ryzyk, wyeliminowanie zagrożeń i rozwiązywanie problemów — w jakiejkolwiek podmiotowej konfiguracji.  

Wytyczne, w rzeczy samej nie są samoistnym nośnikiem rozwiązań, które po zastosowaniu, umożliwią wyeliminowanie ryzyka korupcji. W związku z tym, należy je oceniać raczej w kategoriach lektury uzupełniającej i pomocniczej, którą podmioty odpowiedzialne powinny się zainteresować. Analiza rekomendacji powinna więc odbywać się w zestawieniu z innymi materiałami opracowanymi przez CBA.

Czego dotyczą wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym?

Poza tym, że dokument podejmuje próbę zdefiniowania czym jest zgodność, autorzy dokumentu podkreślają kilka istotnych dla programu zgodności punktów; 

  • zaangażowanie kierownictwa
  • zintegrowanie zgodności z misją 
  • kompetencje i zadania pracowników ds. zgodności 
  • monitorowanie i ocena zgodności 
  • szkolenie
  • kluczowe kompetencje 
  • ocena ryzyka
  • skuteczna samoocena

Warto podkreślić, że zwalczanie korupcji jest jednym z zasadniczych celów istnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Stąd opracowane przez CBA wytyczne należy uznać za krok we właściwym kierunku. 

r.pr. Robert Gniezdzia