Przegląd antykorupcyjny

W opublikowanych na łamach Przeglądu Antykorupcyjnego artykułach opisano m.in. uwarunkowania towarzyszące wprowadzaniu testów integralności oraz sposoby ich przeprowadzania. Zagadnienie zaprezentowano zarówno w perspektywie rozwiązań funkcjonujących w ramach zagranicznych systemów prawnych, jak i wniosków wypływających z koncepcji wprowadzenia testów integralności do ustawodawstwa krajowego. 

Materiał liczy ponad 60 stron, na których zaprezentowano rozwiązania Bułgarii, Czech, Węgier, Mołdawi, Rumunii, Serbii, Stanów Zjednoczonych i Polski. 

r.pr. Robert Gniezdzia